مقایسه ورژن های فروشگاهی

مقایسه نسخه های فروشگاهی نرم افزار ویـــــــرا ********** قیمت کیت های عمومی 300.000 تومان می باشد

 گروه  

نام امکان

پایه

ساده

استاندارد

پیشرفته

انبار

 

تعریف بیش از یک انبار

×

×

ü

ü

ثبت حواله بین انبار

×

×

ü

ü

پرینت اتوماتیک حواله خروج از انبار هنگام صدور فاکتور

×

K

K

K

تعریف حساب های بانکی (به تعداد نامحدود)

ü

ü

ü

ü

بانک،چک،صندوق،تنخواه

تعریف  صندوق

1

ü

ü

ü

تعریف تن خواه

×

ü

ü

ü

معرفی دسته چک ها

ü

ü

ü

ü

ثبت چک های امانی و مشاهده انواع گزارشات چک های امانی

×

×

K

ü

انواع گزارشات چک ها، بانک ها ، صندوق و تن خواه

ü

ü

ü

ü

چاپ اطلاعات چک روی برگه چک (چاپ چک)

×

K

ü

ü

گزارش نموداری انواع چک های دریافتی و پرداختی به تفکیک ماههای سال

×

×

K

ü

لاگ انواع چک های دریافتی و پرداختی

×

×

ü

ü

هشدار سررسید چک‌ها

ü

ü

ü

ü

اعلام وصول و برگشت  چک های پرداختی

ü

ü

ü

ü

اعلام وصول، به حساب خواباندن، برگشت، جابجایی نزد صندوق ها و کلیه عملیات معمولی مربوط به چک های دریافتی و پرداختی

ü

ü

ü

ü

مدیریت چک های عودت شده به طرف حساب- 900.000 تومان

×

×

K

K

فاکتور

امکان انتخاب شکل پنجره فاکتور (پیش فرض، بارکدی، فست فودی، ...)

×

×

ü

ü

بازکردن و کار روی چندین فاکتور بصورت همزمان (بدون بستن فاکتورها)

ü

ü

ü

ü

صدور فاکتور خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش

ü

ü

ü

ü

صدور پیش فاکتور و فاکتور ضایعات

ü

ü

ü

ü

انتخاب سرفصل برای فاکتور ضایعات

×

×

K

ü

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش

×

×

ü

ü

ثبت سفارش‌های خرید و فروش

×

×

ü

ü

صدور فاکتور امانی دریافتی و پرداختی

×

×

ü

ü

انتخاب کالا از انبارهای مختلف به هنگام ثبت انواع فاکتور

×

×

ü

ü

ثبت زمان تسویه فاکتور

×

×

ü

ü

 

انتقال اطلاعات تسویه به امور مالی، بصرت اتوماتیک

× × ü ü

ذخیره موقت انواع فاکتورها

×

×

K

ü

ورود اقلام کالا به هنگام ثبت فاکتور از اکسل- 900.000 تومان × × K K

تعیین واسطه (ویزیتور)و مبلغ پورسانت بصورت مبلغی و درصدی در فاکتورها

×

K

ü

ü

امکان تجمیع ردیف های یکسان فاکتور

ü

ü

ü

ü

اعمال تخفیف های سطر به سطر مبلغی و حجمی(تخفیف برای هر کالا) در فاکتور

ü

ü

ü

ü

اعمال تخفیف کلی (تخفیف پای فاکتور-ریالی و درصدی)

ü

ü

ü

ü

نمایش سود  ناخالص فاکتور (قبل از ثبت فاکتور-بصورت آنلاین)

×

×

ü

ü

نمایش سود هر کالا به هنگام صدور فاکتور

×

×

ü

ü

فروش بارکدی

×

×

ü

ü

تعیین روش محاسبه فی کالا در فاکتور خرید

×

×

K

ü

تعیین روش محاسبه فی کالا در فاکتور فروش(تیپ قیمت، قیمت میانگین، آخرین قیمت فروش به شخص، آخرین قیمت فروش رفته، ....)- 900.000 تومان

×

×

K

ü

اضافات و کسورات فاکتور

×

×

K

ü

سرشکن نمودن هزینه ها، اضافات، کسورات و تخفیف نقدی در میانگین قیمت خرید

×

×

ü

ü

امکان فروش منفی در فاکتور (فروش بدون داشتن موجودی)

ü

ü

ü

ü

تک فروشی

×

×

K

ü

چاپ لوگو در فاکتور

ü

ü

ü

ü

توضیحات ثابت

×

K

K

ü

ثبت توضیحات برای تک تک سطرهای فاکتور

×

ü

ü

ü

ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها

ü

ü

ü

ü

ثبت عملیات به صورت نقد، چک، کارت خوان، نسیه

ü

ü

ü

ü

تنظیم هشدار نزدیک شدن به سررسید مهلت تسویه فاکتورها

×

K

ü

ü

مدیریت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض

ü

ü

ü

ü

گزارش فاکتورهای تسویه نشده

ü

ü

ü

ü

گزارش فاکتورهای تسویه نشده تا تاریخ خاص

×

ü

ü

ü

فاکتورهای تسویه نشده هر مشتری بصورت مجزا

×

×

×

ü

قابلیت اصلاح آدرس و شماره تلفن مشتری از فرم فاکتور

×

ü

ü

ü

گزارشگیری خلاصه فاکتور براساس اشخاص، ‌کالا و ...

×

K

ü

ü

استفاده از شماره دوم (شماره دستی) برای فاکتورها

×

ü

ü

ü

امکان چاپ فاکتور بصورت فیش 5 یا 8 سانتی

ü

ü

ü

ü

امکان چاپ اتوماتیک و فوری فاکتورها پس از ثبت آنها

×

ü

ü

ü

اشخاص

 

معرفی اشخاص و شرکت ها به تعداد نامحدود

ü

ü

ü

ü

گروه بندی اشخاص و شرکت ها

ü

ü

ü

ü

تعیین درصد تخفیف برای تک تک اشخاص

ü

ü

ü

ü

تعیین مهلت تسویه فاکتور برای مشتری های

×

×

K

ü

مدیریت صدور مجوز دریافت چک از مشتری

×

×

ü

ü

تعیین حداکثر مقدار مجاز چک دریافتی از مشتری، و مهلت تسویه آن

×

×

K

ü

مدیریت مجوز تسویه با اشخاص بصورت نسیه

×

×

ü

ü

تعیین سقف اعتبار و کنترل آن برای مشتری ها (نسیه و چکی)

×

×

K

ü

انتخاب تصویر شخص و مشخصات تکمیلی

ü

ü

ü

ü

گروه بندی آدرس های پستی

×

×

ü

ü

لیست سیاه (ممنوع المعامله کردن اشخاص)

×

K

ü

ü

انواع گزارشات اشخاص، گردش و مانده حساب اشخاص

ü

ü

ü

ü

تعیین نمایش یا عدم نمایش مانده قبلی مشتری در فاکتور

×

ü

ü

ü

معین اشخاص (عملکرد مشتری ها-نمايش داد و ستدهای انجام شده با یک مشتری)

ü

ü

ü

ü

معین اشخاص با ریز کالا و چک

×

K

ü

ü

ثبت مشخصات تکمیلی برای تک تک اشخاص

ü

ü

ü

ü

حسابداری

معرفی گروه حساب ها، حساب های کل و معین

ü

ü

ü

ü

ثبت اتوماتیک اسناد دریافتی و پرداختی

ü

ü

ü

ü

امور مالی اتوماتیک (صدورسند حسابداری بدون داشتن سواد حسابداری)

ü

ü

ü

ü

ثبت سند بصورت دستی

×

×

K

K

ذخیره موقت اسناد

×

×

ü

ü

دفتر روزنامه

ü

ü

ü

ü

گزارشگیری از دفترکل، معین، تفضیلی

×

×

K

K

گزارش صورت سود و زیان

ü

ü

ü

ü

تراز آزمایشی 2 و 4ستونی

×

×

K

K

تراز آزمایشی 6 و 8 ستونی

×

×

×

K

گزارش تراز دفاتر کل و معین

×

×

ü

ü

ادغام، تفکیک و تبدیل وضعیت اسناد

×

×

×

K

مرتب سازی شماره اسناد براساس تاریخ و شماره اسناد

ü

ü

ü

ü

مرور حسابها (صورت وضعیت دفتری)

×

×

K

K

گزارشگیری از اسناد بصورت معمولی

ü

ü

ü

ü

گزارشگیری از اسناد بصورت ستونی

×

×

×

×

گزارشگیری از اسناد با ضمائم

×

×

×

×

خلاصه گزارش اسناد

×

×

K

K

ایجاد سرفصل کل

ü

ü

ü

ü

ایجاد سرفصل معین

×

ü

ü

ü

ایجاد سرفصل تفصیلی

×

×

ü

ü

گزارش از سرفصل های موجود باتوجه به گروه سرفصل

×

×

×

ü

کالاوخدمات

معرفی کالا، خدمات و گروه بندی آنها

ü

ü

ü

ü

تعریف گروه کالا و خدمات در ...... سطح

1

2

3

n

افزایش/کاهش گروهی قیمت کالاها

×

×

ü

ü

مشاهده موجودی کالا هنگام ثبت فاکتور

×

ü

ü

ü

مشاهده میانگین قیمت خرید و آخرین قیمت خرید هنگام ثبت فاکتور

×

×

ü

ü

امکان نوشتن توضیحات برای هر کالا

×

ü

ü

ü

تعریف واحدهای اندازه گیری کالا و خدمات

ü

ü

ü

ü

تعیین حداقل و حداکثر فی فروش کالا و خدمات

×

×

×

ü

کنترل حداقل موجودی، حداکثر موجودی و نقطه سفارش کالا

×

×

ü

ü

کنترل مقدار بلوکه شدن کالا

×

×

×

ü

دو واحدی

×

K

K

ü

ثبت بارکد برای کالا و خدمات

ü

ü

ü

ü

طراحی و چاپ بارکد جهت درج روی اجناس

×

×

ü

ü

هشدار تکراری بودن کالا به هنگام ثبت کالای تکراری

×

ü

ü

ü

تعیین نام لاتین برای کالا

×

ü

ü

ü

تعیین تیپ قیمت فروش برای اشخاص، کالا و خدمات

×

×

K

ü

ثبت دستی تخفیف مبلغی برای هرکالا و خدمات در فاکتور

ü

ü

ü

ü

ثبت تخفیف مبلغی براساس کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

ü

ü

ü

ثبت تخفیف مبلغی براساس گروه فرعی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت تخفیف مبلغی براساس گروه اصلی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

×

ü

تعیین تخفیف مبلغی کالا بصورت پله ای 

×

×

K

K

ثبت دستی تخفیف حجمی برای هر کالا و خدمات در فاکتور

ü

ü

ü

ü

ثبت تخفیف حجمی  براساس کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

ü

ü

ü

ثبت تخفیف حجمی  براساس گروه فرعی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت تخفیف حجمی  براساس گروه اصلی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

×

ü

ثبت تخفیف حجمی بصورت پله ای 

×

×

K

K

ثبت دستی اشانتیون ریالی برای هر کالا و خدمات در فاکتور

و ثبت اشانتیون ریالی  براساس کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت اشانتیون ریالی  براساس گروه فرعی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت اشانتیون ریالی  براساس گروه اصلی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

×

ü

ثبت اشانتیون ریالی بصورت پله ای

×

×

K

K

ثبت دستی اشانتیون حجمی برای هر کالا و خدمات در فاکتور

و ثبت اشانتیون حجمی براساس کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت اشانتیون حجمی براساس گروه فرعی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت اشانتیون حجمی براساس گروه اصلی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

×

ü

ثبت اشانتیون ریالی بصورت پله ای

×

×

K

K

ثبت دستی پورسانت ریالی برای هر کالا و خدمات در فاکتور

و ثبت پورسانت ریالی براساس کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت پورسانت ریالی براساس گروه فرعی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت پورسانت ریالی براساس گروه اصلی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

×

ü

ثبت پورسانت ریالی بصورت پله ای

×

×

K

K

ثبت دستی پورسانت حجمی برای هر کالا و خدمات در فاکتور

و ثبت پورسانت حجمی براساس کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت پورسانت حجمی براساس کروه فرعی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

K

ü

ثبت پورسانت حجمی براساس گروه اصلی کالا و خدمات انتخاب شده در فاکتور

×

×

×

ü

ثبت پورسانت حجمی بصورت پله ای

×

×

K

K

تعیین میزان تخفیف، اشانتیون و پورسانت گروه کالا برای هر مشتری

×

×

×

K

تعیین حداقل و حداکثر قیمت فروش کالا و کنترل آن در فاکتور

×

K

K

ü

کنترل موجودی کالا به هنگام ثبت فاکتور

ü

ü

ü

ü

تعیین میزان تخفیف، اشانتیون و پورسانت کالا برای هر مشتری

×

×

×

K

اختصاص اتوماتیک کالا به انبار

-

-

K

ü

ورود اطلاعات کالا از اکسل-900.000 تومان

×

K

K

ü

ثبت اطلاعات تکمیلی و ضمائم(ضمیمه کردن کاتالوگ برای کالا)

×

×

ü

ü

انتخاب یک تصویر برای کالا

×

ü

ü

ü

انتخاب بیش از یک تصویر برای کالا

×

K

ü

ü

اختصاص توضیح به هر کالا

ü

ü

ü

ü

گزارش عملکرد کالاها براساس انبار و یا گروه کالا

×

K

ü

ü

اصلاح لیستی اطلاعات کالا

×

ü

ü

ü

وضعیت فروش کالا وگزارش سود ناویژه هرکالا در بازه‌های زمانی مختلف

ü

ü

ü

ü

کاردکس کالا به صورت تعدادی

ü

ü

ü

ü

کاردکس کالا به صورت ریالی

×

K

K

ü

گزارش نموداری خرید و فروش کالا

×

×

ü

ü

 

مشاهده مجموع خرید، فروش، برگشت ها و ... از یک کالا طی دوره(گردش کالا)

×

ü

ü

ü

سایرگزارشات

خلاصه فروش روزانه

× × × ü

رویت سود و زیان هر فاکتور، شخص باتوجه به قیمت میانگین کالا،

میزان خرید و فروش هرکالا در بازه های زمانی دلخواه

× × K ü

رویت سود و زیان هر فاکتور باتوجه به قیمت میانگین کالا و قیمت آخرین خریدکالا در بازه های زمانی دلخواه

×

×

×

ü

محاسبه سود و زیان کلی، براساس قیمت میانگین کالاها

ü

ü

ü

ü

محاسبه سود و زیان کلی، براساس آخرین قیمت خرید کالاها

×

ü

ü

ü

محاسبه سود و زیان کلی، براساس قیمت های مشخص شده توسط ما

×

×

ü

ü

نمایش نموداری ارزش ریالی فاکتورهای صادر شده بصورت روزانه

×

×

ü

ü

نمایش نموداری ارزش ریالی فاکتورهای صادر شده بصورت ماهانه

×

ü

ü

ü

نمایش نموداری کالاهای با فروش برتر

×

×

ü

ü

نمایش نموداری ارزش ریالی کالاها به تفکیک گروه ها

×

ü

ü

ü

نمایش نموداری سود فاکتورهای فروش بصورت روزانه

×

×

ü

ü

نمایش نموداری ارزش ریالی فاکتورهای صادر شده بصورت ماهانه

×

ü

ü

ü

قابلیت طراحی شکل ظاهری گزارشات

ü

ü

ü

ü

لیست بدهکاران و بستانکاران باتوجه به فاکتور و یا اسناد

×

K

K

ü

داشبورد مدیریتی - برترین مشتری ها (در فاکتورهای خرید، فروش و برگشتی)

×

×

K

K

داشبورد مدیریتی - برترین کالاها (در فاکتورهای خرید، فروش و برگشتی)

×

×

K

K

داشبورد مدیریتی - میزان داد و ستد به تفکیک ماههای سال

×

×

K

K

داشبورد مدیریتی - بدهکارترین و بستانکارترین مشتری ها

×

×

K

K

داشبورد مدیریتی - میزان فروش خالص به تفکیک ماههای سال

×

×

K

K

گزارش‌ نموداری ارزش ریالی فاکتورهای صادر شده بصورت روزانه و ماهانه

×

×

ü

ü

گزارش‌ نموداری ارزش ریالی کالاها به تفکیک گروه ها

×

×

ü

ü

گزارش‌ نموداری کالاهای با فروش برتر

×

×

ü

ü

گزارش‌ نموداری سود فاکتورهای فروش بصورت روزانه و ماهانه

×

×

ü

ü

ترازنامه با قیمت دلخواه

×

K

K

ü

سود ترازنامه با قیمت دلخواه

×

×

×

ü

گزارش گیری از عملکرد کاربران

×

×

K

ü

خروجی گزارشات به اکسل

×

×

K

ü

خروجی گزارشات به Word,PDF,HTML,Excel

×

×

K

ü

خروجی گزارشات بصورت تصویر (jpg,png,bmp,…)

×

×

K

ü

سطح_دسترسی

امکان معرفی ....کاربر برای سیستم

1

2

5

n

کنترل دسترسی کاربران به صندوقها، سرفصل، گروه کالا، حسابهای بانکی و ..

×

×

K

K

کنترل دسترسی گروهها به منوی نرم افزار

×

×

×

ü

کنترل دسترسی کاربران به منوی نرم افزار

×

×

ü

ü

سایر_موارد

ثبت اسناد پرداخت حقوق کارکنان بصورت اتوماتیک- 67.000 تومان

×

×

K

ü

قابلیت شبکه نمودن تا ..... کاربر (با تهیه بسته های نرم افزاری)

×

×

2

n

پشتیبانی حضوری، تلفنی و اینترنتی

ü

ü

ü

ü

پشتیبان گیری از اطلاعات روی کلاود(جهت اطمینان بیشتر برای حفظ اطلاعات)

×

×

K

K

چند شرکتی (تعریف چند شرکت یا فروشگاه مجزا و ثبت اطلاعات آنها بصورت مجزا- 900.000 تومان)

×

K

K

K

 ار سال SMS × × K K
K  به این معنا است که امکان علامت زده شده در نسخه مورد نظر وجود نداشته، ولی قابل اضافه شدن می باشد 
 
 
 
 
logo.png

گروه توسعه اندیشه آریا با هدف ارائه خدماتمناسب در زمینه نرم افزارهای حسابداری و انبارداری، برای مشاغل مختلف تاسیس شد.

، نرم افزار ویرا ایمیل : info@ViraAcc.ir تماس با ما: 021-28429892

پیوستن به ما

خبرنامه

اطلاعات تماس خود را برای ما ارسال کنید و در خبرنامه عضوشوید .از آخرین اخبار مطلع شوید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت توسعه اندیشه آریا می باشد 1383-1402

جستجو

 
62 01 706 0933